IKHLAS Comprehensive Private Car Takaful

com1
Perlindungan tambahan bagi memenuhi keperluan anda:

•    Disebabkan oleh kemalangan

•    Disebabkan oleh kebakaran atau kecurian kereta

•    Kecederaan, kematian, kerosakan oleh pihak ketiga

Servis Bantuan Kecemasan 24 jam – Bantuan IKHLAS
Perlindungan terhadap kerosakan kenderaan anda

IKHLAS Private Car Comprehensive Plus Takaful

hadiah%203
Perlindungan komprehensif standard:

•   Kerosakan kenderaan disebabkan oleh kemalangan

•    Kerugian/kerosakan kenderaan oleh kecurian atau kebakaran

•    Kecederaan, kematian dan / atau kerosakan pihak ketiga

Perlindungan bukan-tarif baru:

•    Pengecualian lebihan wajib untuk pemandu tidak dinamakan

•    Perlindungan diri percuma untuk peserta (Had: RM10,000.00)

•    Bayaran balik pengangkutan (Had: RM100)

Perkhidmatan Percuma 24 jam Bantuan IKHLAS Road Assist

Perkhidmatan percuma 24 jam yang termasuk perkhidmatan menunda akibat kemalangan dan kerosakan, bantuan tepi jalan dan perkhidmatan penghantaran bateri.

•    Manfaat pilihan disediakan dengan tambahan sumbangan

•    Endorsmen Kereta Sewaan Persendirian (bukan tarif)

•    Pengecualian untuk Penambahbaikan (bukan tarif)

•    Kerosakan akibat banjir, ribut, tanah runtuh dan alam

•    Perlindungan liabiliti penumpang

•    Perlindungan bagi aksesori kereta anda

•    Mogok, rusuhan dan kekecohan awam

Liberalisasi Tarif Motor & Kebakaran

newyork
Liberalisasi Berfasa Takaful & Insurans Motor:

•   Risiko lebih rendah pada kadar sumbangan yang lebih rendah

•   Risiko yang lebih tinggi akan diberi insentif sewajarnya 

•   Pilihan kadar premium/ kadar caruman  yang lebih baik.

•   Pilihan produk yang lebih banyak, bersesuaian, kos yang efisien

•   Kebolehan pelbagaikan dan menambah had perlindungan.

CopyRight All Reserved by BeliRoadTax.my Power By G-Mart Corporation Sdn Bhd

© 2021 BeliRoadtax.my